Voor leidinggevenden in het primair onderwijs is de Schoolplanner ontwikkeld. Meer weten om tijd en kosten te besparen?

Snel naar:
Zoekgeraakte briefjes of een speurtocht naar die ene e-mail over het schoolreisje of oudergesprek. Wat was ook al weer het telefoonnummer van de moeder van Valerie? Herkenbaar?

Snel naar: